Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Gminy Powidz

Regulamin Czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

 

1. Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

3. Osoby korzystające z komputerów wpisywane są do rejestru odwiedzin.

4. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę.

5. Nie wolno instalować i korzystać programów pochodzących spoza Biblioteki.

6. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u  bibliotekarza.

7. Komputery nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych.

8. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.

9. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

10. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać posiłków i napojów.

11. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom

informacyjnym i edukacyjnym.

12. Użytkownik ma prawo do :

  • zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach,
  • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych,
  • kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim – do 10 stron

W KOLORZE CZARNYM KOSZT: 0,30 ZŁ ZA 1 STRONĘ A4

                                                         0,50 ZŁ ZA 1 STRONĘ A3

    W KOLORZE : 1,00 ZŁ ZA 1 STRONĘ A4

                                                        1,50 ZŁ ZA 1 STRONĘ A3

 

11. Użytkownikowi zabrania się :

  • instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
  • zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
  • grania w gry komputerowe
  • pobierania filmów oraz plików muzycznych

12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu.

13. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

14. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.

 

                                                                                                                     DYREKTOR BIBLIOTEKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny