Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Gminy Powidz

Polityka prywatności RODO od 25.05.2018

Obowiązek informacyjny


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz. Możesz skontaktować się z nami korespondencyjnie pisząc na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz lub wysyłając wiadomość na adres email: bibliotekapowidz@interia.pl  lub dzwoniąc do nas na numer 63 277 6352.
 2. Podanie numerów telefonów lub adres email w formularzu rejestracji lub na profilu konta bibliotecznego jest całkowicie dobrowolne. Możesz je w każdej chwili samodzielnie usunąć.
 3. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celach skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub poprzez email, zgodnie z wyrażoną zgodą.
 4. Dostęp do Twoich danych mają upoważnieni pracownicy Biblioteki Publicznej w Powidzu.
 5. Podane w formularzu/profilu Twoje dane osobowe przetwarzali będziemy do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Podane w formularzu/profilu dane możesz usunąć również osobiście poprzez ich edycję.
 6. Przysługują Tobie prawa: dostępu do danych, ich sprostowania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Ponadto w sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do przeniesienia danych osobowych.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznasz, iż dopuściliśmy się naruszenia, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.)
 8. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.

 

Polityka prywatności


Prywatność użytkowników naszego serwisu bibliotecznego jest dla nas bardzo ważna dlatego zbieramy tylko niezbędne dane na temat użytkowników korzystających z Biblioteki Publicznej Gminy Powidz. Zasady określone w Polityce prywatności są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności z RODO.

 

Definicje:

 • Biblioteka Publiczna Gminy Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO
 • System biblioteczny –  SowaSQL – system rejestracji Czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Powidz, prowadzony przez SOKRATES SOFTWEARE z siedzibą w Poznaniu, na zasadzie hostingu danych, z zachowaniem wszystkich niezbędnych wymogów prawnych i zachowaniem zasad bezpieczeństwa przechowywania danych.
 • Czytelnik – osoba, która zarejestrowała się osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz i została wpisana do elektronicznego systemu bibliotecznego SowaSQL.
 • RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Jakie informacje o Użytkownikach gromadzone są przez Bibliotekę Publiczną Gminy Powidz i w jaki sposób je wykorzystujemy?

 

W czasie rejestracji w elektronicznym systemie bibliotecznym SowaSQL w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz zbieramy dane: imię, nazwisko, PESEL, adres, adres-mail oraz telefon kontaktowy. Dane te są wykorzystywane w celu prowadzenia konta bibliotecznego Czytelnika oraz sporządzania statystyk czytelniczych. Dostęp do danych Czytelnika mają tylko uprawnieni pracownicy Biblioteki Publicznej w Powidzu.

 

 

Jakie są Twoje uprawnienia?

 

Aby skorzystać ze swoich uprawnień odnośnie przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z Biblioteką Publiczną Gminy Powidz na jeden z poniższych sposobów:

 1. Mailowo na adres: bibliotekapowidz@interia.pl
 2. Telefonicznie na numer: 63 277 63 52
 3. Pocztą tradycyjną na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz

 

Zgodnie z przepisami RODO masz prawo:

 • Dostępu do swoich danych – możesz zapytać czy i jakie dane na Twój temat przetwarzamy
 • Sprostowania swoich danych – możesz w każdym czasie zażądać aktualizacji bądź sprostowania danych
 • Prawo do bycia zapomnianym – możesz zażądać usunięcia danych na swój temat w tym usunięcia swojego konta z systemu bibliotecznego SowaSQL w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli kwestionujesz prawidłowość danych, nie chcesz jednak aby zostały one usunięte lub Biblioteka Publiczna Gminy Powidz zamierza usunąć dane ale Ty ich potrzebujesz do ochrony własnych roszczeń, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu - na czas rozpatrywania tego sprzeciwu, możesz skorzystać z tego uprawnienia.
 • Wycofać wyrażoną zgodę – możesz zażądać usunięcia danych podanych w swoim profilu lub samodzielnie usunąć te dane.
 • Prawo do przeniesienia danych – możesz zażądać przeniesienia podanych na podstawie zgody danych do innego administratora
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Jeśli wniesiesz sprzeciw, Biblioteka Publiczna Gminy Powidz nie usunie Twoich wypowiedzi, ale spowoduje ich anonimizację
 • Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu w jaki Biblioteka Publiczna Gminy Powidz zrealizowała Twoje uprawnienia, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Usunięcie konta z systemu bibliotecznego SowaSQL w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz nastąpi na Twoje wyraźne życzenie, przy czym dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte najszybciej jak to możliwe, najpóźniej po 12 miesiącach od momentu złożenia dyspozycji usunięcia konta.

 

Wniosek o zanonimizowanie Twoich wypowiedzi zostanie rozpatrzony,  po skorzystaniu przez Ciebie z Prawa do bycia zapomnianym.

 

Danych logowanych automatycznie nie można usunąć. Dane te są okresowo archiwizowane i przechowywane. Niemniej po usunięciu Twojego konta danych logowania nie będzie można w żaden sposób powiązać z Twoją aktywnością w systemie bibliotecznym SowaSQL w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz.

 

Pliki cookie

 

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz system biblioteczny SowaSQL, kiedy logujesz się na swoje konto biblioteczne na stronie www.powidz-bpg.sowa.pl.

 

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się czy zarejestrować.

 

 

 

Zabezpieczenia

 

System biblioteczny SowaSQL zaopatrzony został w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Dostęp do danych osobowych Czytelników biblioteki został w restrykcyjny sposób ograniczony, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

 

Dlatego do danych kontaktowych ma dostęp tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Powidz.

 

Informacja o przetwarzaniu i wykorzystywaniu wizerunku

Biorąc udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych  przez Bibliotekę Publiczną Gminy Powidz, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku  przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, w tym na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez, na materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej organizatorów poprzez rozpowszechnianie wizerunku w : a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; b) prasie; c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;

 

Zmiana Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Bibliotekę Publiczną Gminy Powidz poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej https://powidz.naszabiblioteka.com/

 

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny