Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Gminy Powidz

O bibliotece

HISTORIA BIBLIOTEKI
Opis
Działalność biblioteczna na ziemiach polskich opierała się na inicjatywach społecznych. Za ich przyczyną rozwijały się biblioteki, biblioteczki we wszystkich zaborach. W zaborze pruskim w roku 1872 powstało Towarzystwo Oświaty Ludowej, które w 1880 roku przejęło Towarzystwo Czytelni Ludowych.

Powstałe w Poznaniu Towarzystwo Czytelni Ludowych stawiało sobie za cel rozpowszechnianie pożytecznych i pouczających książek polskich oraz zakładanie bezpłatnych bibliotek ludowych na terenie Wielkopolski. W okresie międzywojennym także w Powidzu , powstało koło Towarzystwa Czytelni Ludowych, które założyło biblioteczkę. Mieściła się ona w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Warszawskiej 11, a prowadziła ją Maria Kozłowska. Księgozbiór był niewielki, mieścił się w jednej szafie, ale był systematycznie wymieniany w macierzystej bibliotece Towarzystwa Czytelni Ludowych w Gnieźnie.

Z wielkim trudem wypracowany dorobek bibliotekarstwa upadł na skutek wybuchu II wojny światowej. Najstarsi czytelnicy z bólem wspominają dzień, w którym niemieccy żołnierze palili polskie książki na Rynku w Powidzu.

Z biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych zachowało się kilkanaście książek, które pieczołowicie chronione przez mieszkańców przetrwały lata i można je było zobaczyć na wystawie zatytułowanej ,,Starej księgi czar", zorganizowanej w bibliotece. Z chwilą zakończenia II wojny światowej nastąpił nowy etap w rozwoju bibliotekarstwa. Po wojnie, ówczesne władze stworzyły bibliotekom sprzyjające warunki rozwoju, wydając 17 kwietnia 1946 r. "Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi".

Obowiązek zakładania bibliotek powierzono samorządom terytorialnym. Biblioteka Publiczna w Powidzu powstała wkrótce po wydaniu dekretu. Na podstawie księgi inwentarzowej i wpisów książek zakupionych w Księgarni Geberthner i Wolf w Poznaniu, można ustalić datę powołania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 24 kwietnia 1946 roku.

W 1947 roku Gminna Rada Narodowa w Powidzu, na polecenie powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie, powołała Gminny Komitet Biblioteczny, który miał za zadanie wspomagać bibliotekę w jej rozwoju.

Na mocy "Dekretu o bibliotekach..." oraz rozporządzenia Ministra Oświaty 27 marca 1948 roku biblioteka została zarejestrowana w Inspektoracie Szkolnym w Gnieźnie. Jednostką nadrzędną była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gnieźnie.

Równolegle z rozwojem biblioteki gminnej powstawały punkty biblioteczne. W latach 1949-51 powstało 7 punktów bibliotecznych w okolicznych wioskach.

W 1954 roku utworzono gromady w miejsce gmin, biblioteka przyjęła wówczas nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna w Powidzu.

W 1972 roku przywrócono gminy i biblioteka ponownie przyjęła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Powidzu.

W wyniku kolejnej reformy administracyjnej kraju w 1975 roku zlikwidowano wiele gmin; wśród nich znalazła się Gmina Powidz, która weszła w strukturę administracyjną Gminy Witkowo. Tym samym Gminna Biblioteka Publiczna w Powidzu została włączona do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo jako jej filia.

Wskutek ograniczeń finansowych do roku 1994 zlikwidowano wszystkie punkty biblioteczne należące do Filii w Powidzu.

Po reaktywowaniu Gminy Powidz w 1995 roku bibliotece przywrócono status biblioteki gminnej i nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Powidz. 28 kwietnia 2006 r. uchwałą Rady Gminy w Powidzu nadano bibliotece nowy statut powołujący gminną instytucję kultury.Sytuacja lokalowa i kadra

Pierwszą siedzibą biblioteki była klasa w Powszechnej Szkole Podstawowej w Powidzu. Ulokowanie biblioteki w klasie było jednak uciążliwe dla szkoły jak i dla czytelników dorosłych, wobec czego w 1949 roku biblioteka została przeniesiona do lokalu wydzierżawionego przez Urząd Gminy od P. Marty Osmańskiej przy ul. Warszawskiej 17. Zajmowała tutaj jedno samodzielne pomieszczenie o powierzchni 38 m2. W roku 1950 uchwałą Prezydium Gminnej Rady Narodowej przy bibliotece publicznej otwarto czytelnię na 12 miejsc. W 1956 roku biblioteka uzyskała drugi pokój, do którego przeniesiono wypożyczalnię. Czytelnia zyskała na powierzchni toteż oprócz imprez czytelniczych odbywały się tutaj również spotkania różnych organizacji, sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, a w niektóre dni czytelnię zamieniano na salę ślubów dla nowożeńców. Wydział Kultury w Gnieźnie przekazał do nowej czytelni odbiornik telewizyjny. W związku z tym wydłużył się czas pracy biblioteki do godz. 22.00.

W roku 1969 bibliotekę przeniesiono na ul. Wojska Polskiego 2. Były to dwa pomieszczenia o ogólnej powierzchni 50 m2 . Biblioteka rozwijała się i dotychczasowy lokal okazał się ciasny i mało funkcjonalny. Dzięki staraniom władz gminnych wybudowano Wiejski Ośrodek Socjalno-Kulturalny, przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25, do którego w grudniu 1975 roku przeniesiono Gminną Bibliotekę Publiczną. Lokal ten biblioteka zajmuje do chwili obecnej. W jego skład wchodzi Wypożyczalnia (76m2) i Czytelnia Internetowa (18m2). Biblioteka znacznie zyskała na wyglądzie i wyposażeniu. Zostały zakupione nowe meble, polepszyło się wyposażenie w sprzęt techniczny. Ważną rzeczą jest dogodna lokalizacja biblioteki, z dala od ruchu ulicznego w sąsiedztwie domu kultury i szkoły. 
W roku 2010 Biblioteka została rozbudowana, dzięki czemu zwiększył się jej metraż, a także zyskała na atrakcyjności, dostępności oraz funkcjonalności.

Bibliotekarzem, który w zasadzie tworzył Bibliotekę Publiczną w Powidzu był Witold Chmielewski, nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej. Nowym kierownikiem od listopada 1949 roku została Wiesława Figas, która po roku pracy w bibliotece objęła stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy. Jej miejsce zajęła Janina Chmielewska (żona pierwszego kierownika biblioteki), która również przez rok, do października 1951 roku, pracowała w bibliotece.

Decydującym momentem w dziejach biblioteki był rok 1951, kiedy to kierownikiem biblioteki została Natalia Kasprzyk. Funkcję tę pełniła nieprzerwanie do roku 1987, tj. do chwili przejścia na emeryturę. Od roku 1987 do czerwca 2013 dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy w Powidzu była Lucyna Kasprzyk.Obecnie opiekę nad Biblioteką przejęła Anna Wiatr.
(fragmenty pochodzą z pracy magisterskiej p.Lucyny Kasprzyk)Internet

W obecnym czasie biblioteka posiada pięć stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Intemetu. Prawo do Intemetu mają wszyscy czytelnicy, którzy poszukują informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

UWAGA!!! Korzystający zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, który znajduje w bibliotece, oraz na stronie w Regulaminach.Czytelnia

Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Udostępnia się tutaj:
księgozbiór podręczny,
encyklopedie,
słowniki,
leksykony,
informatory,
materiały zgromadzone przez bibliotekę,
czasopisma,
czasopisma regionalne (Gazeta Słupecka, Kurier Słupecki, Głos Słupcy).

Czasopisma udostępniane są również na zewnątrz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny